Confidențialitate

NOTIFICARE de confidențialitate despre art. 13 Regulamentul UE 27 aprilie 2016 nr. 679

Stimate doamnă/Stimate domn,

Vă informăm că Regulamentul European nr. 2016/679 (“GDPR") impune ca subiectul prelucrării datelor cu caracter personal să informeze persoana vizată (la care se referă datele) cu corectitudine, legalitate și transparență cu privire la anumite elemente care califică prelucrarea, protejând confidențialitatea și drepturile individului “Nu sunt un Conform art. 13 din Regulamentul menționat mai sus, furnizăm următoarele informații.

1. PRINCIPII GENERALE

Procesarea se efectuează prin
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, modificarea,
selectarea, extracția, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea,
comunicarea, anularea și distrugerea și vor fi efectuate de către Controler,
procesoare și personal autorizat.

Datele vor fi prelucrate
într-un mod legal, echitabil și transparent; Acestea vor fi colectate în
scopuri specifice, explicite și legitime și prelucrate într-un mod care nu este
incompatibil cu aceste scopuri; Acestea vor fi adecvate, relevante și limitate
la ceea ce este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate, extrase și
actualizate; Acestea vor fi tratate cu cea mai mare confidențialitate, în
special cu instrumente electronice și computerizate și stocate pe suporturi
informatice, pe suport de hârtie și orice alt tip de sprijin adecvat în
conformitate cu principiile stabilite de Regulamentul European privind
protecția datelor cu caracter personal și prescripțiile autorității de
supraveghere și, în orice caz, într-un mod care să garanteze o securitate
adecvată prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv protecția împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale sau chiar a pierderii accidentale.

2. DATA CONTROLLER

Operatorul de date este BDR Thermea Romania  situat în Bucuresti , str Dimitrie Pompeiu, nr 5-7 , Sector 2.

3. DESTINATARI SAU CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate de această companie nu sunt supuse divulgării. Datele dumneavoastră pot fi supuse comunicării în cadrul companiei și vor fi cunoscute de personalul autorizat și de procesoarele desemnate de BDR Thermea România .

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE

BDR Thermea Romania  nu intenționează, în prezent, să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe din afara Uniunii Europene. În orice caz, în cazul în care acest lucru ar trebui să se întâmple, BDR Thermea Romania   garantează că transferul a spus va avea loc:

 • țărilor din afara UE că Comisia Europeană a considerat că garantează un nivel adecvat de protecție (articolul 45 din RGPD) sau la stipularea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.
 • Orice excepție de la cele de mai sus poate avea loc numai în conformitate cu art. 49 GDPR.

5. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE BDR Thermea Romania 

5.1 INFORMAȚII PERSONALE COLECTATE PE WEB

5.1.1 CÂND DATELE SUNT COLECTATE

Datele dumneavoastră sunt colectate atunci când utilizați serviciile furnizate prin intermediul site-urilor web enumerate mai jos în această declarație la rubrica “lista de site-uri web referitoare la BDR Thermea Romania  “. Datele pot fi colectate direct printr-o procedură de înregistrare sau completând un formular de cerere sau vizitând paginile site-urilor noastre web.

5.1.2 SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul site-urilor BDR Thermea Romania   în următoarele scopuri:

 1. furnizarea de asistență pentru clienți și servicii de informare
 2. furnizarea de servicii de telecomandă pentru echipamente de încălzire sau climatizare
 3. autorizează accesul la portalurile de servicii pe care BDR Thermea Romania le pune la dispoziția clienților săi, la rețeaua sa de servicii, la instalatori și profesioniști din industrie care pot include următoarele servicii:

 • servicii de documentare tehnică
 • servicii de proiectare și de cotație
 • servicii de citire și contabilitate a consumului de energie
 • suport de la distanță și controlul echipamentelor termice
 • programe de loialitate

 1. pentru servicii de căutare și selecție de personal
 2. pentru scopurile statistice interne ale companiei
 3. pentru activitățile de marketing BDR Thermea Romania   (trimiterea de materiale publicitare, desfășurarea cercetării de piață și comunicarea comercială, de asemenea, prin buletine informative)
 4. pentru a informa despre evenimentele de formare la care subiectul se poate înregistra
 5. Planificarea călătoriilor și a evenimentelor promoționale

Vă rugăm să rețineți că, pentru fiecare scop specific enumerat mai sus, BDR Thermea Romania  oferă informații adecvate și colectează consimțământul specific atunci când este necesar.

5.1.3 PERIOADA DE PĂSTRARE A INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL

Datele colectate vor fi păstrate pe o durată specifică a scopului.

 • Datele cu caracter personal legate de solicitările de informații ale utilizatorilor neînregistrați vor fi păstrate pentru timpul necesar pentru a oferi un răspuns persoanei în cauză și, în orice caz, nu mai mult de 3 luni
 • Datele cu caracter personal ale utilizatorilor înregistrați prin portaluri web pentru utilizarea serviciilor vor fi păstrate pentru perioada de utilizare a software-ului și pentru următorii 5 ani, termenul legal pentru a prezenta orice obiecțiuni administrative. La sfârșitul acestei perioade contul va fi dezactivat și datele personale șterse.
 • Datele cu caracter personal furnizate pentru cercetarea și selecția personalului vor fi păstrate cel mult 24 de luni începând cu data la care datele sunt inserate în baza de date sau sunt actualizate ultima dată. În cazul în care candidatul este contactat și participă la un interviu de angajare, datele vor fi, de asemenea, folosite pentru a menține relațiile cu subiectul de date și vor fi păstrate timp de 5 ani cel mult.
 • Datele cu caracter personal colectate în contextul călătoriilor sau al evenimentului promoțional vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 5 ani

O perioadă mai lungă de păstrare a datelor cu caracter personal poate fi determinată prin solicitări din partea administrației publice sau a altui organism judiciar, guvernamental sau de reglementare sau pentru participarea societății subsemnate la proceduri judiciare care implică prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dvs.

5.1.4 NATURA OBLIGATORIE SAU FACULTATIVĂ A FURNIZĂRII DE DATE

Furnizarea de date este facultativă. Orice refuz de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în totalitate sau parțial, va face imposibilă pentru BDR Thermea Romania  să furnizeze serviciile solicitate. Consimțământul în scopuri de marketing este opțional.

5.2 INFORMAȚII PERSONALE ALE CLIENȚILOR ȘI FURNIZORILOR

5.2.1 CÂND DATELE SUNT COLECTATE

BDR Thermea Romania colectează datele personale de identificare ale clienților și furnizorilor și ale angajaților acestora, comunicate în timpul stabilirii și/sau executării relațiilor contractuale cu operatorul.

5.2.2 SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Informațiile dumneavoastră personale sunt procesate:

 1. Fără a fi necesară colectarea consimțământului (art. 6 lett. b), e) GDPR), în următoarele scopuri:

 • îndeplini obligațiile precontractuale, contractuale și fiscale care decurg din relațiile cu dvs.
 • pentru protecția dreptului la credit și a celei mai bune gestionări a drepturilor noastre legate de relația contractuală individuală cu dvs.
 • îndeplinesc obligațiile stabilite prin lege, printr-un regulament, de legislația comunitară sau de un ordin al autorității (cum ar fi pentru spălarea banilor)
 • exercitarea drepturilor proprietarului (cum ar fi dreptul la apărare în instanță)
 • vânzarea directă de produse sau servicii prin intermediul coordonatelor de corespondență furnizate de partea interesată cu ocazia vânzării anterioare, sub rezerva opoziției

 1. Cu consimțământul dvs. (art. 6 și 7 GDPR), în următoarele scopuri:

 • pentru activitățile de marketing BDR Thermea Romania  (trimiterea de materiale publicitare, desfășurarea cercetării de piață și comunicarea comercială, de asemenea, prin buletine informative)
 • pentru scopurile statistice interne ale companiei

Vă rugăm să rețineți că, pentru fiecare scop specific enumerat mai sus, BDR Thermea Romania  oferă informații adecvate și colectează consimțământul specific atunci când este necesar.

5.2.3 PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrarea
datelor dumneavoastră va avea loc pentru o perioadă de 10 ani, în conformitate
cu reglementările fiscale. Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri
de marketing va fi limitată la o durată de 24 de luni și în conformitate cu
art. cinci litere. (e).

O perioadă mai lungă de păstrare a datelor cu caracter personal poate fi determinată prin solicitări din partea administrației publice sau a altui organism judiciar, guvernamental sau de reglementare sau pentru participarea societății subsemnate la proceduri judiciare care implică prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dvs.

5.2.4 CARACTERUL OBLIGATORIU SAU OPȚIONAL AL FURNIZĂRII DE DATE

Furnizarea informațiilor
dumneavoastră personale în scopul de la punctul a) este obligatorie. Orice
refuz de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în totalitate sau
parțial, va face imposibilă ca BDR Thermea Romania   să încheie contracte cu dumneavoastră și să
stabilească relații precontractuale.

Furnizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în scopul de la punctul b) este facultativă și orice refuz va face imposibilă primirea de informații promoționale.

5.3 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE INSTALATORILOR ȘI PROFESIONIȘTILOR CARE LUCREAZĂ ÎN SECTORUL ÎNCĂLZIRII ȘI AL AERULUI CONDIȚIONAT

5.3.1 CÂND DATELE SUNT COLECTATE

BDR Thermea Romania  colectează datele personale de identificare ale instalatorilor de produse termosanitare, designerilor de sisteme termice, administratorilor clădirilor și altor profesioniști care operează în sectorul încălzirii și al aerului condiționat comunicate în timpul vizitelor, târgurilor și evenimente promoționale organizate de BDR Thermea Romania  și partenerii săi în rețeaua comercială și tehnică.

5.3.2 SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Informațiile dumneavoastră personale sunt colectate în următoarele scopuri:

 1. pentru activitățile de marketing BDR Thermea Romania  (trimiterea de materiale publicitare, desfășurarea cercetării de piață și comunicarea comercială, de asemenea, prin buletine informative)
 2. pentru scopurile statistice interne ale companiei

Vă rugăm să rețineți că, pentru fiecare scop specific menționat mai sus, BDR Thermea Romania   oferă informații adecvate și colectează consimțământul specific, dacă este necesar.

5.3.3 PERIOADA DE PĂSTRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

Păstrarea datelor dumneavoastră va avea loc pentru o perioadă de 5 ani. Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing va fi limitată la o durată de 24 de luni și în conformitate cu art. cinci litere. (e).

5.3.4 NATURA OBLIGATORIE SAU FACULTATIVĂ A FURNIZĂRII DE DATE

Furnizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal este facultativă în scopurile menționate în literele a, b, c și orice refuz de a furniza datele dumneavoastră va face imposibilă realizarea scopurilor conexe.

5.4 INFORMAȚII PERSONALE ALE SUBIECȚILOR CARE AU ACHIZIȚIONAT SAU AU UTILIZAT PRODUSE BDR Thermea Romania 

5.4.1 CÂND DATELE SUNT COLECTATE

Informațiile dumneavoastră personale sunt colectate în următoarele scopuri:

 1. pentru a vă oferi asistență tehnică adecvată în conformitate cu Garanția convențională aplicabilă produsului pe care l-ați achiziționat
 2. pentru activitățile de marketing BDR Thermea Romania  (trimiterea de materiale publicitare, desfășurarea cercetării de piață și comunicarea comercială, de asemenea, prin buletine informative)
 3. pentru scopurile statistice interne ale companiei

Vă rugăm să rețineți că, pentru fiecare scop specific enumerat mai sus, BDR Thermea Romania  oferă informații adecvate și colectează consimțământul specific atunci când este necesar.

5.4.3 PERIOADA DE PĂSTRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

Păstrarea datelor
dumneavoastră va avea loc pentru o perioadă de 5 ani. Utilizarea datelor cu
caracter personal în scopuri de marketing va fi limitată la o durată de 24 de
luni și în conformitate cu art. cinci litere. (e).

O perioadă mai lungă de păstrare a datelor cu caracter personal poate fi determinată prin solicitări din partea administrației publice sau a altui organism judiciar, guvernamental sau de reglementare sau pentru participarea societății subsemnate la proceduri judiciare care implică prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dvs.

5.4.4 CARACTER OBLIGATORIU SAU OPȚIONAL AL FURNIZĂRII DE DATE

Furnizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie în scopurile menționate în literele a și orice refuz de a furniza datele dumneavoastră va face imposibilă pentru BDR Thermea Romania  să furnizeze servicii de garanție convenționale. Furnizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal este facultativă în scopurile menționate în literele b, c.

6. DREPTURI RECUNOSCUTE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au dreptul
de a-și accesa datele cu caracter personal de la operatorul de date. În
special, subiectul datelor are dreptul de a obține indicații: a) din sursa de
date cu caracter personal; b) din scopurile și metodele de prelucrare; c) a
logicii de procesare a instrumentelor electronice; d) de actualizări sau corecții;
e) ștergerea sau limitarea datelor despre el (transformare în formă anonimă,
blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor a căror
reținere nu este necesară în scopurile pentru care datele au fost colectate sau
prelucrate ulterior ).

Subiectul datelor are dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În orice caz, revocarea consimțământului pentru prelucrare nu afectează legalitatea tratamentului pe baza consimțământului acordat înainte de revocare. De asemenea, subiectul datelor are dreptul la portabilitatea datelor.

Vă puteți exercita drepturile în orice moment trimițând:

 • o scrisoare inregistrata la BDR Thermea Romania  in atentia persoanei de contact de confidentialitate
 • un e-mail la office@bdrthermea.ro

7. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

Subiectul de date are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

8. EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Această prelucrare nu implică nici un proces automatizat de luare a deciziilor.

LISTA DE SITE-URI LEGATE DE BDR Thermea Romania 

www.baxi.ro