Politica de GDPR

Prelucrarea informațiilor de date cu caracter personal

Informații privind confidențialitatea în temeiul art. 13 Reg. UE 27 aprilie 2016 n. 679 –  Site-uri BAXI SpA

DEZVALUIREA CONFIDENȚIALITAȚII în temeiul art. 13 Reg. UE 27 aprilie 2016 n. 679

Stimată doamnă / Stimate domn,

dorim să vă informăm că Regulamentul European nr. 2016/679 („GDPR”) prevede că persoana care realizează prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să informeze partea interesată (adică persoana la care se referă datele) despre anumite elemente care califică prelucrarea, care trebuie să aibă loc corect, în mod legal și transparent, protejând confidențialitatea și drepturile părții interesate. Conform art. 13 din regulamentul menționat, prin urmare, furnizăm următoarele informații.

1.PRINCIPII GENERALE DE PRELUCRARE

Prelucrarea se va efectua prin colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, modificarea, selectarea, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea și distrugerea, iar aceasta va fi efectuată de proprietar, manageri și persoane autorizate pentru prelucrare.

Datele vor fi prelucrate în mod legal, corect și transparent; vor fi colectate în scopuri specifice, explicite și legitime și tratate într-un mod care nu este incompatibil cu aceste scopuri; ele vor fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în ceea ce privește scopurile pentru care sunt prelucrate, exacte și actualizate; vor fi tratate cu cea mai mare confidențialitate, în principal cu instrumente electronice și computerizate și stocate atât pe suporturi de calculator cât și pe hârtie și pe orice alt tip de suport adecvat, în conformitate cu principiile dictate de Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal, prescripțiile date de Autoritatea de Supraveghere și, în orice caz, în așa fel încât să garanteze securitatea adecvată, inclusiv protecția, cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

2.DEȚINĂTORUL PRELUCRARILOR

Operatorul de date este Baxi SpA situat în Bassano del Grappa (VI), Via Trozzetti 20 CF12589530158 și TVA nr. 02727440246 în persoana reprezentantului legal

( BDR THERMEA Romania SRL, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.5-7, cladirea Metroffice A2, Parter , 13a,  Sector 2, 020335 Bucuresti,

3.DESTINATARI SAU CATEGORII DE DESTINATARI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal care vor intra în posesia Structurii de scriere nu sunt supuse difuziei. Același lucru poate fi obiectul comunicării în cadrul companiei și să conștientizeze procesatorii autorizați și datele desemnate de Baxi SpA  ( BDR THERMEA Romania SRL). Datele dvs. pot fi comunicate și companiilor din rețeaua noastră de credit și de asigurare.

4.TRANSFERAREA DATELOR PERSONALE ÎN ȚARI TERȚE

Baxi Spa ( BDR THERMEA Romania SRL) nu intenționează, în prezent, să transfere datele sale personale în țări terțe cu privire la Uniunea Europeană.

În orice caz, daca va fi necesaracest lucru, Baxi garantează că acest transfer va avea loc:

Orice excepție de la cele de mai sus poate avea loc numai în conformitate cu art. 49 GDPR.

5. TIPURI DE DATE PERSONALE PROCESATE DE BAXI SPA ( BDR THERMEA Romania SRL)

5.1 DATE PERSONALE COLECTATE DE WEB

5.1.1 CÂND SUNT COLECTATE DATELE 

Datele dvs. sunt colectate atunci când utilizați serviciile furnizate prin intermediul site-urilor web enumerate mai jos în această declarație, sub LISTA SITE-urilor WEB LA BAXI SPA. Datele pot fi colectate direct printr-o procedură de înregistrare sau completând formularul de solicitare sau vizitând paginile site-urilor noastre web.

5.1.2 SCOPUL ȘI BAZA JURIDICĂ A PRELUCRARILOR

Datele dvs. personale sunt prelucrate în următoarele scopuri:

1. furnizare de informații și servicii de asistență pentru clienți

2. furnizare de servicii de control de la distanță pentru echipamente de încălzire sau climatizare

3. autorizare acces la portalurile de servicii pe care BAXI le pune la dispoziția clienților săi, rețelei de asistență, instalatorilor și profesioniștilor din sector care pot include următoarele servicii:

– servicii de documentare tehnică

– servicii de proiectare și bugetare

– servicii de citire și contabilitate pentru consumul de energie

– asistență și control de la distanță a sistemelor de încălzire

– programe de loialitate

4. pentru servicii de căutare și selecție a personalului

5. în scopuri statistice interne ale companiei de scris

6. pentru activități de marketing realizate de Baxi SpA  ( BDR THERMEA Romania SRL) (trimitere de materiale publicitare, cercetare de piață și comunicare comercială, de asemenea, prin buletine informative)

7. informații despre evenimentele de instruire la care subiectul se poate înscrie

8. aranjamente de călătorie și evenimente promoționale

Este specificat faptul că pentru fiecare scop specific enumerat mai sus, BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL) furnizează informații adecvate și colectează consimțământul specific acolo unde este necesar

5.1.3 PERIOADA DE DEPOZITARE A DATELOR PERSONALE

Datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă de utilizare, în funcție de scopul specific.

Datele cu caracter personal referitoare la cererile de informații ale utilizatorilor neînregistrați vor fi păstrate în timpul necesar pentru a oferi persoanei în cauză un răspuns și, în orice caz, în cel mult 3 luni.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care s-au înregistrat pentru utilizarea serviciilor prin portaluri web vor fi păstrate pentru perioada de utilizare a software-ului și pentru următorii 5 ani, termen de prezentare în conformitate cu legea oricăror dispute pe același lucru. La sfârșitul perioadei, contul va fi dezactivat și datele personale vor fi șterse.

Datele cu caracter personal furnizate pentru căutarea și selecția personalului vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 24 de luni de la data introducerii curriculum vitae în baza de date sau de la ultima actualizare efectuată. În cazul în care candidatul este contactat și ia parte la un interviu de selecție, datele vor fi folosite și pentru a menține relațiile cu persoana în cauză și vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani.

Datele cu caracter personal colectate în contextul unui eveniment de călătorie sau de promovare vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 5 ani.

O perioadă mai lungă de stocare a datelor cu caracter personal poate fi determinată, eventual, prin cererile adresate de către Administrația Publică sau alte organe judiciare, guvernamentale sau de reglementare sau de participarea societății subsemnate la procedurile judiciare care implică prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dvs.

5.1.4 NATURA OBLIGATORIE SAU OPȚIONALĂ A FURNIZARII DATELOR

Furnizarea de date este opțională. Orice refuz de a ne furniza, integral sau parțial, datele dvs. cu caracter personal va face imposibilă pentru BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL) să furnizeze părții interesate serviciile solicitate. Consimțământul în scopuri de marketing este opțional.

5.2 DATE PERSONALE ALE CLIENTILOR ȘI A FURNIZORILOR

5.2.1 CÂND SUNT COLECTATE DATELE

BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL)  colectează date personale de identificare ale clienților și furnizorilor și ale angajaților acestora, comunicate cu ocazia înființării și / sau executării relațiilor contractuale cu Proprietarul.

5.2.2 SCOPUL ȘI BAZA JURIDICĂ A PRELUCRĂRII

Datele dvs. personale sunt prelucrate:

1. Fără a fi nevoie să obțineți consimțământul expres (articolul 6 litera b), e) GDPR), pentru următoarele scopuri:

– îndeplinirii obligațiilor precontractuale, contractuale și fiscale care decurg din relațiile existente cu tine,

– în scopul protejării dreptului de credit și a celei mai bune gestionări a drepturilor noastre referitoare la relația contractuală individuală cu care există,

– să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege, de un regulament, de legislația comunitară sau de un ordin al Autorității (cum ar fi în materie de spălare a banilor)

– exercită drepturile controlorului de date (cum ar fi dreptul de apărare în instanță)

– vânzarea directă a produselor sau serviciilor prin adresele de e-mail furnizate de partea interesată cu ocazia vânzării anterioare, cu excepția cazului în care vă opuneți.

1.Numai cu acordul dumneavoastră expres (art. 6 și 7 GDPR), în următoarele scopuri:

Activitate de marketing realizată de Baxi SpA ( BDR THERMEA Romania SRL)  (trimitere de materiale publicitare, cercetare de piață și comunicare comercială, de asemenea, prin buletine informative) în scopuri statistice interne ale companiei de scris

5.2.3 PERIOADA DE DEPOZITARE A DATELOR PERSONALE

Datele dvs. vor fi stocate timp de 10 ani în conformitate cu reglementările fiscale. Utilizarea datelor menționate în scopuri de marketing va fi limitată la o durată de 24 de luni și în orice caz, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. e) din GDPR.

O perioadă mai lungă de stocare a datelor cu caracter personal poate fi determinată, eventual, prin cererile adresate de către Administrația Publică sau alte organe judiciare, guvernamentale sau de reglementare sau de participarea societății subsemnate la procedurile judiciare care implică prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dvs.

5.2.4 NATURA OBLIGATORIE SAU OPȚIONALĂ A FURNIZARII DATELOR

Furnizarea datelor dvs. în scopurile menționate la litera a) este obligatorie. Orice refuz de a le furniza, total sau parțial, face imposibilă BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL)  să încheie contracte cu dvs. și să stabilească chiar și relații precontractuale.

Dispoziția este opțională în scopurile menționate la litera b) și orice refuz va face imposibilă primirea informațiilor promoționale de la Baxi SpA ( BDR THERMEA Romania SRL).

Este specificat faptul că pentru fiecare scop specific enumerat mai sus, BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL)  furnizează informații adecvate și colectează consimțământul specific acolo unde este necesar.

5.3 DATE PERSONALE ALE INSTALATORILOR ȘI PROFESIONIȘTILOR CE LUCREAZA ÎN DOMENIUL ÎNCĂLZIRII ȘI AERULUI CONDIȚIONAT

5.3.1 CÂND SUNT COLECTATE DATELE

BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL) colectează date personale de identificare a instalatorilor de produse sanitare (de instalatii), a proiectanților de sisteme de instalații sanitare și de încălzire, a administratorilor de condominiu și a altor profesioniști care operează în sectorul de încălzire și climatizare, comunicate în timpul vizitelor, târgurilor și evenimentelor promoționale organizate de BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL)  și partenerii săi din comerț și rețea tehnică.

5.3.2 SCOPUL ȘI BAZA JURIDICĂ A PRELUCRARII

Datele dvs. sunt prelucrate în următoarele scopuri:

1. Activități de marketing realizate de Baxi SpA ( BDR THERMEA Romania SRL)  (trimitere de materiale publicitare, realizare de cercetări de piață și comunicare comercială, de asemenea, prin intermediul buletinelor informative);

2. în scopuri statistice interne ale Companiei de scriere;

3. detectarea gradului de satisfacție cu calitatea produselor / serviciilor oferite.

5.3.3 PERIOADA DE DEPOZITARE A DATELOR PERSONALE

Datele dvs. vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani. Utilizarea datelor menționate anterior în scopuri de marketing va fi limitată la o durată de 24 de luni

5.3.4 NATURA OBLIGATORIE SAU OPȚIONALĂ A FURNIZARII DATELOR

Dispoziția este opțională în scopurile menționate la literele a, b, c și orice refuz de furnizare a datelor dvs. va face imposibilă atingerea scopurilor aferente.

Este specificat faptul că pentru fiecare scop specific enumerat mai sus, BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL) furnizează informații adecvate și colectează consimțământul specific acolo unde este necesar.

5.4 DATE PERSONALE ALE PERSOANELOR CARE AU ACHIZIȚIONAT SAU UTILIZAT PRODUSE BAXI SPA

5.4.1 CÂND SUNT COLECTATE DATELE

Datele cu caracter personal ale persoanelor care au achiziționat sau utilizat produse BAXI SpA sunt colectate de către proprietar sau partenerii săi din rețeaua de asistență tehnică în timpul punerii în funcțiune a produsului, asistență în perioada de garanție, intervenție tehnică extraordinară.

5.4.2 SCOPUL ȘI BAZA JURIDICĂ A COLECTARII

Datele dvs. sunt colectate în următoarele scopuri:

1. pentru a vă oferi asistență tehnică adecvată în conformitate cu garanția convențională aplicabilă achiziției dvs.

2. scopuri statistice interne ale Companiei de scriere

3. Activitate de marketing realizată de Baxi SpA ( BDR THERMEA Romania SRL)  (trimitere de materiale publicitare, cercetare de piață și comunicare comercială, de asemenea, prin buletine informative)

5.4.3 PERIOADA DE DEPOZITARE A DATELOR PERSONALE

Datele dvs. vor fi stocate timp de 10 ani. Utilizarea datelor menționate anterior în scopuri de marketing va fi limitată la o durată de 24 de luni

5.4.4 NATURA OBLIGATORIE SAU OPȚIONALĂ A FURNIZARII DATELOR

Furnizarea de date este obligatorie în scopurile menționate la litera a). Orice refuz de a ne furniza, integral sau parțial, datele dvs. personale va face imposibilă furnizarea de către BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL)  a garanției convenționale. Dispoziția este opțională în scopurile menționate la literele b) și c).

Este specificat faptul că pentru fiecare scop specific enumerat mai sus, BAXI SpA ( BDR THERMEA Romania SRL) furnizează informații adecvate și colectează consimțământul specific acolo unde este necesar.

6.DREPTURI RECUNOSCUTE PĂRȚII INTERESATE

Partea interesată are dreptul să obțină acces la datele cu caracter personal de la operatorul de date. În special, partea interesată are dreptul să obțină indicația: a) a originii datelor cu caracter personal; b) scopurile și metodele de prelucrare; c) logica aplicată în cazul procesării efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice; d) actualizarea sau rectificarea; e) ștergerea sau limitarea prelucrării datelor care îl privesc (transformarea într-o formă anonimă, blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor pentru care nu este necesară conservarea în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau ulterior datele tratate).

Partea interesată are dreptul de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În orice caz, retragerea consimțământului la tratament nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului dat înainte de revocare.

De asemenea, partea interesată are dreptul la portabilitatea datelor.

Vă puteți exercita drepturile în orice moment trimitând:

7.DREPTUL DE A DEPUNE O RECLAMAȚIE

Partea interesată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere, reprezentată în Italia de Garantul pentru Protecția Persoanelor Dai, cu sediul în Roma, Piazza Monte Citorio, 121  (Romania de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania).

8.EXISTENȚA UNUI PROCES DE DECIZIE AUTOMATĂ

Acest tratament nu include procese automate de luare a deciziilor.